เส้นทางท่องเที่ยว OTOP Village จังหวัดพัทลุง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางท่องเที่ยว OTOP Village จังหวัดพัทลุง

พัทลุง เมืองอุ๋ข้าวอู่น้ำของภาคใต้ มีธรรมชาติทะเลสาบ ป่าเขา น้ำตกที่สวยงาม รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจอย่างหนังตะลุง โนรา และมีสินค้าชุมชนที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาก มาย จึงเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของภาคใต้

เที่ยวชม ทะเลน้อย

              
        
ทะเลน้อย หรือ ชื่อทางการว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของไทย  มีเนื้อที่เกือบสามแสนไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศ  ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา และ นครศรีธรรมราช  มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่มากมาย  โดยเฉพาะนกน้ำซึ่งเป็นจุดเด่นของทะเลน้อยนั้น  มีมากมายถึง 287 ชนิด  ทั้งนกประจำถิ่น และ นกอพยพ อาทิ นกกาบบัว นกกุลา นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกาเล็กน้ำ และนกแขวก  สิ่งที่น่าสนใจในการเที่ยวชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อย คือ พระตำหนักทะเลน้อย ทะเลบัวยามเช้า ฝูงนกน้ำนานาชนิด จุดชมธรรมชาติบริเวณศาลานางเรียม และแหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำชนิดต่างๆ
         ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์-เมษายนเป็นช่วงเวลาที่ทะเลน้อยที่มี ธรรมชาติสวยงาม เต็มไปด้วยดอกบัวบานในยามเช้า และมีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวนั่งเรือหางยาวเที่ยวชมนกและพรรณไม้น้ำนานาชนิด ในทะเลน้อย
          การเดินทาง  จากตัวเมืองพัทลุงใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4048 (พัทลุง-ควนขนุน) ระยะทางปะมาณ 32 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางอย่างดีตลอดเส้นทาง
          
สอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  โทร. 0 7468 5230 ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมบ้านพัก ร้านค้าสวัสดิการ และเรือนำเที่ยวไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน

อุดหนุนสุดยอดโอทอปจังหวัดพัทลุง

             
       
หัตถกรรมเสือกระจูด
   ด้วยความสมบูรณ์แห่งระบบนิเวศและพรรณไม้นานาชนิดของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล น้อย  จึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมไปด้วยกระจูด ต้นกง ผักตบชวา และบัวชนิดต่างๆ  ซึ่งนับเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการประกอบสัมมาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ของชุมชน ในละแวกใกล้เคียง ชาวชุมชนทะเลน้อยได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ หมู่ 9 ตำบลทะเลน้อยขึ้น  เพื่อดัดแปลงการทอเสื่อกระจูดให้เป็นเครื่องใช้ ตามสมัยนิยมต่างๆ อาทิ กระเป๋า หมวก แฟ้ม และของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเขตห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อย ด้วยแบบและสีสันที่สดใส  ดูร่วมสมัย  จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอประดับประเทศ
          สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจะได้เข้าชมและเรียนรู้กระบวนการผลิต สินค้าจากเสื่อกระจูด  ตั้งแต่การเก็บกระจูด  การเคลือบผิว กระจูดด้วยดินโคลน (เพื่อรักษาเนื้อกระจูดให้คงทน)  การตากกระจูด  การลอกกาบ (เพื่อนำมาเตรียมสาน)  การสานและการย้อมสีกระจูด จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำกระจูดที่สานแล้วไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำไปออกขาย
          ปัจจุบันอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดถือเป็นอาชีพหลักของชุมชนทะเลน้อย   เพื่อมิให้เป็นการรบกวนระบบนิเวศของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  แต่ละครัวเรือนจึงมีไร่กระจูดเป็นของตนเองเฉลี่ย 3-10 ไร่ต่อครัวเรือน
         การเดินทาง  บ้านทะเลน้อย  ตั้งอยู่ที่ 221 ม.9 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4048  จนมาถึงป้อมตำรวจ สภ.ต ทะเลน้อย  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตรอกร่วมใจ  ตรงไปประมาณ 500 เมตร  ที่ทำการจะอยู่ด้ายซ้ายมือ  มีป้ายให้เห็นชัดเจน
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ  โทร. 0 7468 5299

หัตถกรรมกะลามะพร้าว ควนขนุน
          มะพร้าว พืชเศรษฐกิจคู่บ้านคู่ครัวคนไทยมาช้านาน ส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวนำมาทำเป็นอาหารและข้าวของเครื่องใช้ได้สารพัดชนิดรวมทั้ง กะลามะพร้าวที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ชาวบ้านตำบลควนขนุนได้นำมาแปรรูปเป็นงานหัตถกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปอีกอย่าง หนึ่งของจังหวัดพัทลุง โดยนายสาธิตและนางเรณู ชูพิทักษณาเวช ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการผลิต และจัดหารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะลามะพร้าวเพื่อให้เกิดความสวยงามร่วมสมัย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
          นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจะได้รับการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีและได้ชม กระบวนการผลิต ตั้งแต่คัดเลือกมะพร้าว ผ่า-แยกเนื้อมะพร้าว นำกะลามาฉลุลาย กลึง และขัดด้วยความละเอียด จนกระทั่งประกอบเป็นสินค้านำออกจำหน่าย
         
สอบ ถามข้อมูลและขอเข้าชมได้ที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและไม้ นางเรณู ชูพิทักษณาเวช 215 หมู่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.  0 7468 1217
        
การเดินทาง จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 4048 และ 4187  จะถึงแยกควนขนุน ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 41  อีกประมาณ 107 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวด้านซ้ายมือ เยื้องกับโรงเรียนควนขนุน

ข้าวสังข์หยด
           ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง  และนำมาผลิตเป็นข้าวเจ้าซ้อมมือที่มีคุณภาพ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในหลายอำเภอของพัทลุง อาทิ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด อำเภอเมืองพัทลุง   กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลนาขยาด ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน 
กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านไสกุน อำเภอป่าพะยอม กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือบ้านนาหม่อม  อำเภอบางแก้ว เป็นต้น
           จุดเด่นของข้าวสังข์หยด คือ มีเมล็ดเรียวยาวสีแดง เมื่อหุงสุกจะอ่อนนุ่มน่ารับประทาน จึงเหมาะสำหรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสำหรับผู้สุงวัย เนื่องจากย่อยง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะวิตะมินอี ซึ่งเป็นสารชะลอความชราได้ นอกจากนี้ ข้าวสังข์หยดยังเป็นข้าวซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดเสวยอีก ด้วย 

          ท่องเที่ยวพัทลุง ชมทะเลน้อย ที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดในยามหน้าร้อนนี้  และเลือกซื้อหาสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์สุดยอดโอทอปพัทลุงไปฝาก ของที่ระลึก ถูกใจทั้งคนให้ ประทับใจคนรับ และช่วยอุดหนุนอาชีพให้คนท้องถิ่น

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย