นิตยสาร “นิวสวีก” ให้ไทยอันดับ 58 จาก 100 ประเทศดีที่สุดในโลก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นิตยสาร “นิวสวีก” ให้ไทยอันดับ 58 จาก 100 ประเทศดีที่สุดในโลก

 

นิตยสาร


     เอเอฟพีรายงานว่า นิตยสาร“นิวสวีก”ของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่การจัดทำดัชนี “100 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก”

     โดยการประมวลคะแนนของแต่ละประเทศบนพื้นฐานของข้อมูล 9 หมวดคือด้านการศึกษา,ภาวะสุขอนามัย,คุณภาพชีวิต,ภาวะยากจน ที่ดูจากสัดส่วนของประชากรซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่ำกว่า 66 บาทต่อวัน,สภาวะแวดล้อมทางกายภาพของประเทศ, พลวัตทางเศรษฐกิจ, การประกอบธุรกิจ, สภาวะแวดล้อมทางการเมือง ผลปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 58 จากทั้งหมด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 62.17 คะแนน ขณะ ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, ออสเตรเลีย และลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่ถูกจัดว่าดีที่สุด 1-5 อันดับแรก ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 11

     ทั้งนี้หากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีการรวมไว้ในการจัดทำดัชนีครั้งนี้เพียง 6 ประเทศนั้น ไทยอยู่ ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 20), มาเลเซีย (อันดับ 37) โดยมี ฟิลิปปินส์ อยู่ในอันดับ 63 ต่อด้วย อินโดนีเซีย (อันดับ 73) และเวียดนาม (อันดับ 81) ตามลำดับ ในขณะที่ถ้ามองโดยภาพรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกด้วยกัน ไทยจะ อยู่ในอันดับ 7 รองจากออสเตรเลีย (อันดับ 4), ญี่ปุ่น (อันดับ 9), นิวซีแลนด์ (อันดับ 13), เกาหลีใต้ (อันดับ 15) สิงคโปร์และมาเลเซีย แต่มีอันดับอยู่เหนือจีน (อันดับ 59), ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนามตามลำดับ

ที่มา : http://www.edtguide.com/dontmiss/activity_detail.php?id=6391