เทศกาลตรุษจีนเยาวราช

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลตรุษจีนเยาวราช

  
รูปจาก at-bangkok.com 

วันที่ 26-27 มกราคม  2552

สถานที่ ณ วงเวียนโอเดียน-แยกลำพูนชัย

วันที่ 26 มกราคม 2552
เวลา 16.30 น.(ตามหมายกำหนดการ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเยาวราช เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน
                                         

กิจกรรมภายในงาน
– การแสดงทางวัฒนธรรมจาก นักแสดง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 7 มณฑล
– การแสดงจากนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
– เข้าขมและสักการะตราประทับของเจ้าแม่กวนอิม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล
– การแสดงจากศิลปิน GMM Grammy
– การตกแต่งพื้นที่รอบๆเยาวราชให้เป็นบรรยากาศแบบจีน เช่นประดับโคมไฟ ฯลฯ
– กิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมของจีน ฯลฯ

 
รูปจาก bangkokbiznews.com

กิจกรรมเสริมพิเศษเทศกาลตรุษจีน ณ เซ็นทรัลเวิล์ด
วันที่ 26 ม.ค. 52
เวลา 13.00 น.
– คณะนักแสดงจาก 7 มณฑล ของสสป.จีน ร่วมแสดง ณ เซ็นทรัลเวิล์ด
– พิธีมอบการแสดงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและสสป.จีน พร้อมร่วมอวยพรปีใหม่ (วันตรุษจีน) โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม จาก สสป.จีน ผ่านสื่อมวลชนของประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อวยพรปีใหม่ ผ่านสื่อจาก สสป.จีน
วันที่ 27 ม.ค. 52 
13.00 น.  – คณะนักแสดงจาก 7 มณฑล ของสสป.จีน เข้าร่วมแสดง ณ เซ็นทรัลเวิล์ด

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย