เที่ยวใกล้กรุงฯ ในงาน “สืบสานประเพณีและของดีบางแพ”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวใกล้กรุงฯ ในงาน “สืบสานประเพณีและของดีบางแพ”

เที่ยวใกล้กรุงฯ ในงาน “สืบสานประเพณีและของดีบางแพ”

 

       อ.บางแพ จ.ราชบุรี จัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวสืบสานประเพณีและของดีบางแพ”  ระหว่างวันที่ 16 -20 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมใชว์ของดี กิจกรรมมากมาย
      
       อ.บางแพ จ.ราชบุรี เตรียมพร้อมจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวสืบสานประเพณีและของดีบางแพ” โชว์ของดีของ อ.บางแพ ทั้งกุ้งก้ามกรามตัวโต ผัก ผลไม้สดๆ พร้อมการแสดงที่หาชมได้ยาก จากกลุมไทยทรงดำ เน้นยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง
      
       สุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เตรียมจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวสืยสานประเพณีและของดีบางแพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามหน้าวัดโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมีสัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร อาหาร แหล่งท่องเที่ยวของชาวบางแพให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของอำเภอบางแพให้เข้าใกล้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
      

image

       ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานนั้นมีให้ชมอยากหลากหลายไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน อาทิ วันที่ 16 ก.พ.54 จะมีพิธีเปิดในเวลา 19.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การแข่งขันทำอาหารจากกุ้งสด การประกวดโคพันธุ์ไทยพื้นเมืองสวยงาม การประกวดพืชผักผลไม้ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่น วันที่ 17 ก.พ.54 จะมีการประกวดกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ การแข่งขันกินกุ้ง การประกวดผู้สูงวัย หัวใจสดใส สุขภาพแข็งแรง และการแสดงชุดรำโทนโพหัก ซึ่งเป็นการแสดงท้องถิ่นที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน วันที่ 18 ก.พ.54 ชมการแสดงดนตรีสดวงใหญ่ พร้อมแดนซ์เซอรืสุดอลังการ วันที่ 19ก.พ.54 ลุ้นกับการประกวดตำส้มตำประกอบลีลา การประกวดหนูน้อยบางแพ และการแสดงมวยไทยจากลูกๆ หลานๆ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ 20ก.พ.54 ลุ้นและเชียร์การประกวดธิดาบางแพ ชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวบางแพ คือการแสดงฟ้อนแคนไทยทรงดำ
      
       นอกจากนี้ ยังมีบรการนำเที่ยวฟาร์มกุ้ง สวนองุ่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-23.00 น. และยังสามารถเลือซื้อ ผัก ผลไม้สดๆ จากสวน กุ้งก้ามกรามสดจากฟาร์มและกุ้งเผา สินค้า OTOP และสินค้าราคาประหยัดอีกมากมาย
      
       ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าการจัดงาน เทศกาลท่องเที่ยวสืบสานประเพณีและของดีบางแพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในครั้งนี้ จะสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอบางแพ ไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประชาชนและข้าราชการ เกิดความสามัคคี ความร่วมมือในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น รักท้องถิ่น และประชาชนมีความเข้าใจในแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ เทศกาลท่องเที่ยวสืบสานประเพณีและของดีบางแพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
      
       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเส้นทางการเดินทาง กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ การเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็สามารถติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางแพ โทร.0-3238-1067 ในวันเวลาราชการ

.

***********************************************************************************************