หนุนฟื้นเที่ยวคลองรังสิต คลองประวัติศาสตร์ ร.5

Home / ข่าวท่องเที่ยว / หนุนฟื้นเที่ยวคลองรังสิต คลองประวัติศาสตร์ ร.5

หนุนฟื้นเที่ยวคลองรังสิต คลองประวัติศาสตร์ ร.5

 

นายภาคย์ อิสระภาคย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า หลายฝ่ายควรร่วมมือกันทำประโยชน์ให้กับคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ ในเชิงอนุรักษ์น้ำ เพื่อการขนส่งมวลชน การท่องเที่ยว และการเกษตร สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงริเริ่มให้ขุดคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ ขึ้นเพื่อการเกษตรและการสัญจรทางน้ำในอดีต ได้ถูกปิดมานานหลายสิบปี ทั้งที่ปากคลองก็เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี ตลอดลำคลองมี ชุมชนวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ, ผ่านตลาดรังสิต ที่ขณะนี้บริเวณริมเขื่อนหลังตลาดรังสิต เทศบาลเมืองรังสิต ได้จัดทำเป็นตลาดถนนเดินท้าวย้อนยุคของชาวจีน (ไชน่าทาวน์) และบริเวณเชิงสะพานแก้วก็มี ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อีกฟากหนึ่งเป็นศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เส้นทางผ่านจุดน่าสนใจหลายแห่ง ตั้งแต่อาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อหลากหลายทั้ง ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ขนมหวานโบราณ ที่ลอยเรือเอี่ยมจุ้น ในคลองหลายสิบลำ และผ่านสวนสนุกดรีมเวิลด์ ผ่าน อ.ธัญบุรี ตลอดลำคลองมีความยาวกว่า 40 กิโลเมตร เป็นคลองขุดเส้นตรงถึง จ.นครนายก โดยมีคลองซอยต่างๆ ที่ส่งน้ำเพื่อการเกษตรกว่า 20 คลอง

 

image

 

ทางสมาคมท่องเที่ยวปทุมธานี จะประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานรังสิตใต้ อบจ.ปทุมธานี และเทศบาลเมืองรังสิตและขอความเห็นชอบจาก ผวจ.ปทุมธานี ให้โครงการขุดลอกคลอง และเปิดประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีประตูถึง 2 ชั้น บริเวณริมทางรถไฟหลังตลาดรังสิต ที่ปิดมานานหลายสิบปี หน้าแล้งก็ตื้นเขินเห็นดอนดินกลางลำคลอง มีสวะผักตบชวาหนาแน่นยาวกว่า 100 เมตร ไม่หลงเหลือสภาพคลองซึ่งทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ก็ไม่สามารถผ่านได้ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังมีเรือของกรมชลประทานที่ถูกปล่อยทิ้งจมเป็นสุสานเรืออยู่ใต้น้ำอีกหลายลำ มูลค่านับสิบล้านบาท อยากให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมชลประทานให้ความสำคัญเปิดเส้นทางน้ำขึ้น ระบบขนส่งมวลชน อย่างเรือด่วนเจ้าพระยา ที่วิ่งโดยสารจากท่าเรือปากเกร็ด นนทบุรี ถึงท่าเรือสาธร กรุงเทพมหานคร ก็สามารถขยายเส้นทางวิ่งเข้ามารับส่งผู้โดยสาร ช่วยลดความแออัดให้กับการจราจรทางบกได้ รวมทั้งเรือหางยาว และเรือต่างๆ ของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตริมน้ำก็จะกลับฟื้นขึ้น

 

นายประณต วรรณรักษ์ ผอ.โครงการชลประทานปทุมธานี เปิดเผยว่า ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ถูกปิดตายมานานนับสิบปี ใช้ระบบเครื่องสูบน้ำเข้า และออก ไม่ได้บำรุงรักษาปัจจุบันประตูน้ำตายสนิทไม่เคยเปิด คลองก็ตื้นเขิน หากจะเปิดต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมค่อนข้างสูง ตนเห็นด้วยการที่จะรื้อฟื้นใช้คลองรังสิต ประยูรศักดิ์ เพื่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมี พ.ร.บ.กรมชลประทาน กับคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ให้เป็นประเภทที่ 2 มีกฎระเบียบห้ามเรือที่มีความเร็วเข้ามาในคลอง อาจทำให้น้ำเซาะตลิ่งพังและน้ำมันรั่วไหลลงคลองทำให้สภาพน้ำเสีย อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะเรือพายของชาวบ้านเท่านั้น อีกทั้งก่อนหน้ามีการอนุญาตให้สร้างสะพานจำนวนหลายแห่ง มีตอหม้อกลางน้ำจำนวนมาก ไม่เหมาะแก่เรือเมล์เรือโดยสารขนส่งมวลชน นอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องนำเรื่องเข้าสู่รัฐสภาแก้ไขพระราชบัญญัติใหม่ จึงจะดำเนินการให้เรือเร็วเข้ามาได้ดังกล่าว