มหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๔ ไอยราเทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” และตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ที่ จ.สุรินทร์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๔ ไอยราเทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” และตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ที่ จ.สุรินทร์

 มหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๔ ไอยราเทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน และตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ที่ จ.สุรินทร์


มหกรรมแห่เทียนพรรษา

 

        ททท. ขอเชิญร่วมงานมหามงคลมหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๔ ไอยราเทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดินและตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ที่ จ.สุรินทร์

        จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๔ ไอยราเทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดินและตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ขึ้นในวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

        นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทางอารยธรรมมานาน โดยมีชาวไทยที่มีเชื้อสายเขมร ลาว กูย(กวย) และจีน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประกอบกับช้างมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานบวชนาค โกนจุก  เป็นต้น ในอดีตช้างมีบทบาทสำคัญมากในการออกศึกสงคราม ช้างจึงได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่สร้างบ้านเมือง และถือเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์องค์ใดมีช้างเผือกมาก ถือว่ามีบุญบารมีมาก บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

เนื่องในวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบ จังหวัดสุรินทร์ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกพระองค์และเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานประเพณีเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรม แห่เทียนพรรษา ๘๔ ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดินและตักบาตรบนหลังช้างขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

มหกรรมแห่เทียนพรรษา

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป    • ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีหน้า  สนามศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

        เวลา ๑๘.๐๐ น.                    • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานจิตถวายในหลวง

                                                    พิธีปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนา

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป      • พิธีเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๔ ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดินณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

                                          • การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

                                                     • การประกวดโต๊ะหมู่บูชา

                                                     • การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง ใต้ร่มพระบารมี      

                                                     • การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน           

        เวลา ๑๕.๓๐ น.                      • ขบวนทุกขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณถนนสุรินทร์-ปราสาท

                                            หน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินท

เวลา ๑๖.๐๐ น.              • ขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามและขบวนแห่ช้างที่ประดับตกแต่งสวยงามด้วยแสงไฟระยิบระยับ ขบวนเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดสิ้นสุดบริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๗.๐๐ น.            • พิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

 

        สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

                – สำนักงานจังหวัดฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๐๓๙  www.surin.go.th

                – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ -๘

 E-mail : tatsurin@tat.or.th    www.tourismthailand.org

 มหกรรมแห่เทียนพรรษา

 

 

สำหรับใครยังไม่มีที่พัก ถ้าอยากจะไปงานนี้ ลองหาโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ Hotelsthailand.com (เว็บไซต์กำลังปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนอยู่ อาจเกิดความไม่สะดวกบางประการ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยครับ)

  hotelsthailandhotelsthailand

Travel.Mthai