ไทยเสนอตัวจัดวันท่องเที่ยวโลก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ไทยเสนอตัวจัดวันท่องเที่ยวโลก

ไทยเสนอตัวจัดวันท่องเที่ยวโลก

 

image

 

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ฯ ได้เดินทางไปโปรตุเกสและสเปนอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือเกี่ยวกับร่วมกับองค์กรท่องเที่ยวโลก (UNWTO) กรณีที่ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันท่องเที่ยวโลก ในระดับภูมิภาค” ในปี 2554 การประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ในปี 2555

 

ทั้งนี้เนื่องจากไทยมีการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลโปรตุเกส เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532 โดยสาระสำคัญเป็นเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปัจจุบัน สำหรับสเปนนั้น มีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยทั้ง 2 ข้อตกลงมีสาระสำคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน ในการพัฒนาและขยายความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันในระดับนานาชาติ

 

นายก่อกิจ กล่าวว่า นายชุมพล ศิลปะอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้เห็นชอบในหลักการให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว โดยเฉพาะในปี 2554 นี้ ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน และเห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกฯ จะอยู่ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2554 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นเมืองมรดกโลก

 

***************************************************************************************************