มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน

 

มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน


     ททท. ขอเชิญร่วมอธิษฐานจิตถวายในหลวงในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยราเทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” และตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก

     จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” และตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกขึ้นในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

     นาง สาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทางอารยธรรมมานาน โดยมีชาวไทยที่มีเชื้อสายเขมร ลาว กูย(กวย) และจีน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุก พระองค์ ประกอบกับช้างมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานบวชนาค โกนจุก เป็นต้น ในอดีตช้างมีบทบาทสำคัญมากในการออกศึกสงคราม ช้างจึงได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่สร้างบ้านเมือง และถือเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์องค์ใดมีช้างเผือกมาก ถือว่ามีบุญบารมีมาก บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

     โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีหน้าสนามศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  การประกวดสวดมนต์สรภัญญะและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การประกวดโต๊ะหมู่บูชา  การประกวดบรรยายธรรมะ  นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา  โรงทานมหากุศล  การเจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานจิตถวายในหลวง  การประกวดดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ  พิธีเปิดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง  ขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามและขบวนแห่ช้างที่ประดับตกแต่งสวยงาม  ด้วยแสงไฟระยิบระยับ พิธีเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชเทียนพรรษา ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   และในจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 5472  www.dopasurin.org  
สำนักงานจังหวัดฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 4451 2039   www.surin.go.th 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 04451 4447-8 E-mail : tatsurin@tat.or.th   www.tourismthailand.org

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1620&NEWS=1