สืบสานประเพณีลอยกระทงกับช้าง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สืบสานประเพณีลอยกระทงกับช้าง

เทศบาลเมืองสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทงกับช้าง จังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2553”

 

           “ประเพณีลอยกระทง” ตรงกับ คืนวันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ประมาณเดือนพฤศจิกายน

 

           ประเพณีนี้กระทำขึ้นเพื่อเป็นการ สะเดาะเคราะห์และขอขมาพระแม่คงคา แต่ในบางที่เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที บ้างก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ในประเทศไทยมีการจัดประเพณีลอยกระทงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ  ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

 

           สำหรับในปีนี้เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ร่วมกับ 13 คุ้มวัด 32 ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “ประเพณีลอยกระทงกับช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2553” ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ในคืนวันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ตามประเพณีโบราณ และกำหนดจัดกิจกรรมในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. ชมขบวนแห่ช้าง 9 เชือก และขบวนสืบสานประเพณีท้องถิ่นเมืองสุรินทร์รอบเมืองสุรินทร์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ร่วมชมและเป็นกำลังใจการประกวดกระทงใหญ่ และการ

ประกวด นางนพมาศ ณ ปะรำพิธีเวทีไผทสราญ

 

          1. การประกวดกระทงใหญ่ (จาก 13 คุ้มวัด) ชิงเงินรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1  เงินสด  10,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2  เงินสด    8,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3  เงินสด    5,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 4  เงินสด    3,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลทึ่ 5  เงินสด    3,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
โดยเทศบาลเมืองสุรินทร์ มอบทุนสนับสนุน กระทงละ 10,000  บาท

 

           2. การประกวดนางนพมาศ  (จาก 13  คุ้มวัด คุ้มวัดละ 2 คน)
นางนพมาศ  เงินสด  10,000  บาท  พร้อมสายสะพายและขันน้ำพานรอง
รองอันดับ 1 เงินสด    7,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองอันดับ 2 เงินสด    5,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รองอันดับ 3 เงินสด    3,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รองอันดับ 4 เงินสด    3,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน  เงินสด  3,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตรและสายสะพาย
โดยเทศบาลเมืองสุรินทร์ มอบทุนสนับสนุน คนละ 3,000  บาท
 
          สำหรับในด้านความปลอดภัยเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมบูรณ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงานดับเพลิง เตรียมพร้อมทั้งด้านกำลัง และการสื่อสาร ประจำจุด ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ และรอบสระน้ำวัดจุมพลสุทธาวาส เพื่อดูแลความปลอดภัย  หากพี่น้องประชาชนมีเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที ณ จุดดังกล่าว หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4451-1046 และ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

          ทั้งนี้เพื่อสืบสานงานประเพณีอันสำคัญของพี่น้องชาวไทย และร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความสำคัญ ความเป็นมาเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทงและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ วันลอยกระทงปีนี้ เทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ได้ที่บริเวณ สระน้ำวัดจุมพลสุทธาวาส และบริเวณปะรำพิธีเวทีไผทสราญ ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เอง และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เยาวชนให้ระมัดระวังในการเล่น พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ด้วย

ลอยกระทงออนไลน์