ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยน่าอยู่ เดินหน้าจัดกิจกรรม โครงการ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.” ร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากมลพิษ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความสามารถ โชว์ความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันประกวดถ่ายภาพ แม่น้ำ คูคลอง ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพ และปริมณฑล ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2 แสนบาท ระยะเวลาการส่งภาพประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม 2556

ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดงานแถลงข่าว โครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.” โดยมี นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ ดารานักแสดง อาทิ เพชร – ฐกฤษ และแวววา-ณิชารีย์ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นางไลวรรณฯ ได้เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 60ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองมาแล้ว กว่า 3 ล้านครัวเรือน ตามวิสัยทัศน์ “ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” และพร้อมสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ธอส.ยังมีแนวคิดในการส่งเสริมให้สังคมสิ่งแวดล้อม และที่อยู่อาศัย มีความน่าอยู่ สะอาด และปลอดภัยจากมลภาวะเป็นพิษต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย

ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

ด้วยเหตุนี้ ธนาคาร จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย บ้านน่าอยู่คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส. ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และกลุ่มประชาชนผู้สนใจ ได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านเลนส์ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “บ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส.” ทั้งนี้เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทย สิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ มุมมองที่ดีในการรักษาความสะอาดบ้านพักอาศัยที่อยู่ริมน้ำ ผ่านการถ่ายภาพ ตลอดจนเป็นกิจกรรม ในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี ธอส. 60 ปีแห่งการให้ เพื่อสร้างรากฐาน มีบ้านมีสุข

ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

วัตถุประสงค์ของโครงการ บ้านน่าอยู่คูคลอง ใสสะอาด กับ ธอส. นั้น ก็เพื่อ 1.เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และกลุ่มประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพในหัวข้อ “บ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส.” 2.เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปให้มีทัศนคติ พร้อมทั้งมุมมองที่ดีในการักษาความสะอาดบ้านพักอาศัยที่อยู่ริมน้ำ ผ่านการถ่ายภาพ  3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ ธอส. ในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างลูกค้าประชาชนในย่างก้าวสำคัญของชีวิต เมื่อคิดจะมีบ้าน 4.เพื่อส่งเสริมนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CSR) ด้านสังคมและด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 5.เพื่อคืนความสุข สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับประชาชนที่มีบ้านอยู่ริมคลอง หรือริมน้ำ 6.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโอกาสครอบรอบ 60 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนศกนี้

ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

สำหรับกติกาการประกวดถ่ายภาพโครงการ บ้านน่าอยู่คูคลองใสสะอาดกับธอส. นั้นแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทช่างภาพมืออาชีพ การถ่ายภาพจะต้องเป็นภาพภูมิทัศน์ ริมคลอง และริมแม่น้ำ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาพที่ส่งประกวดเฉพาะภาพสีเท่านั้น โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ช่องทาง คือ

1.สามารถส่งผลงานด้วยตัวท่านเองที่  บจก.บีบี โนเบิล อินเตอร์เนชั่นแนล 2521/39 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (แนบใบสมัคร พร้อมผลงาน) ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 (ทุกวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 9:00 – 18:00 น. เท่านั้น)

2. หรือส่งทางไปรษณีย์ บจก.บีบี โนเบิล อินเตอร์เนชั่นแนล 2521/39 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (แนบใบสมัคร พร้อมผลงาน) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.– 16 ส.ค. 2556

(สามารถโหลดกติกา และใบสมัครได้ที่ Facebook : บ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส.)
รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินสด 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 20,000 บาท
Special Popular Vote (จาก 60 ภาพ) 1 รางวัล 10,000 บาท (ผลโหวตจาก Facebook)
รองชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

2.ประเภทประชาชนทั่วไป ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี ส่งเป็นไฟล์ jpg. มีขนาดไม่เกิน (1 เมกกะไบต์) และจะต้องเป็นภาพภูมิทัศน์ริมคลอง และริมแม่น้ำ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น ผู้สนใจแนบใบสมัคร พร้อมภาพที่ส่งเข้าประกวด มาที่ E-mail: ghbankriverphotocontest@gmail.com (สามารถโหลดกติกา และใบสมัครได้ที่ Facebook : บ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส.)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดภาพ Popular vote (คัดเลือกภาพความประทับใจโดย ธอส.) 60 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท (สัปดาห์ละ 15 รางวัล ระยะเวลา 4 สัปดาห์)

ทั้ง 2 ประเภทการประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่เกิน 10 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงภาพเดียวเท่านั้น

ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

“ในโอกาสครบรอบ 60ปี ธอส.มุ่งหวังให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยริมคลองต่างๆ และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของคูคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยกันดูแลคูคลองให้ใสสะอาด ไร้ขยะ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารด้าน CSR ด้านการพัฒนาสังคม ที่อยู่อาศัย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้โครงการ “บ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส.”ยังช่วย คืนความสุข สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับประชาชนที่มีบ้านอยู่ริมคลอง หรือริมน้ำอีกด้วย” รองกรรมการผู้จัดการ ธอส.กล่าวในที่สุด