เมียนมาร์ ยกเลิกวีซ่าฟิลิปปินส์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เมียนมาร์ ยกเลิกวีซ่าฟิลิปปินส์

มีเดีย อีเลฟเว่น รายงานว่า เมียนมาร์และฟิลิปปินส์ ได้ตกลงอนุญาตให้ประชาชนฟิลิปปินส์เดินทางเข้าเมียนมาร์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว และใช้เพียงพาสปอร์ตในการผ่านแดน ซึ่งชาวฟิลิปปินส์สามารถอยู่ในเมียนมาร์ได้เป็นระยะเวลา 14 วัน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเยือนฟิลิปปินส์ของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมปีที่ผ่านมา

เมียนมาร์ ยกเลิกวีซ่าฟิลิปปินส์

เมียนมาร์ ยกเลิกวีซ่าฟิลิปปินส์

ด้านชาวเมียนมาร์นั้นได้รับสิทธิ์ในการเดินทางเข้าฟิลิปปินส์โดยไม่ต้องขอวีซ่าอยู่แล้วเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ การยกเลิกวีซ่าเข้าเมียนมาร์ให้แก่ชาวฟิลิปปินส์ มุ่งหมายให้เป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเมียนมาร์ถือเป็นประเทศคู่ค้ารายเล็กของฟิลิปปินส์ ในปี 2556 ทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 47.07 ล้านดอลลาร์ ขณะที่คู่ค้ารายใหญ่สุดของฟิลิปปินส์ในอาเซียน คือ สิงคโปร์ โดยมีมูลค่าระหว่างกันอยู่ที่ 9,270 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ทางการเมียนมาร์ต้องการยกเลิกการขอวีซ่าให้กับทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยที่ผ่านมายกเลิกไปแล้ว 4 ประเทศ คือ สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2552, เวียดนามตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556, กัมพูชา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และล่าสุดคือฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 ส่วนประเทศไทยและอินโดนีเซียอยู่ในขั้นตกลงกันแล้วในหลักการ แต่ยังไม่มีการเซ็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาล

ที่มา http://www.prachachat.net