ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

งานใหญ่ปีนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแม่งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ม.ค.นี้ ที่ ถนนโยธี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

แน่นอนกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ขนกันมาเพียบ โดยไฮไลน์ของงานจะอยู่ที่ “ผลึก” กับ “เกษตรกรรมในครัวเรือน” เพราะปีนี้ยูเนสโก กำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการศึกษาเกี่ยวกับผลึก (International Year of Crystallography 2014) ขณะที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้เป็นปีเกษตรกรรมในครัวเรือนสากล (2014:UN International Year for Family Farming)

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

ไฮไลน์ของทั้ง 2 กิจกรรมสากลนั้น ในส่วนของผลึก จะมีนิทรรศการผลึก เพื่อศึกษาเรื่องของผลึกในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเช่น อาหาร ของใช้ต่างๆ และ ผลึกจากธรรมชาติที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเช่น ปลิงทะเล ภายในผนังลำตัวของปลิงทะเลจะมีผลึกรูปหินปูนชิ้นเล็กๆฝังอยู่จำนวนมากที่ เรียกว่าสปิคุล (Spicule) ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการเป็นโครงสร้างค้ำจุนร่างกาย นอกจากนี้ จะมีการทดลองทำกิจกรรมการสร้างผลึกด้วยตนเองและนำกลับไปเลี้ยงต่อเองที่บ้าน ได้ด้วยสารละลายสารส้ม (น้ำ+สารส้ม) ผ่านขั้นตอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ ใน 10 นาที โดยเมื่อสร้างผลึกได้แล้วจะเกิดให้เห็นผลึกที่เลี้ยงไว้ในเวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

ส่วนเกษตรกรรมในครัวเรือน น้องๆ จะได้ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตนเอง โดยนำต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์ทดลองปลูกลงในกระถาง และนำกลับไปปลูกต่อที่บ้านได้ โดยจะมีการเรียนรู้การผลิตอาหารที่ปลอดภัย การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์

อีกไฮไลน์ที่อยากให้ได้มาชมกันคือ กล้องดูดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นกล้องที่ออกแบบสำหรับศึกษาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ สามารถเห็นเปลวสุริยะ และพื้นผิวดวงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจน เพื่อทำนายการเกิดลมสุริยะ / พายุสุริยะ

ส่วนน้องๆ คนไหนอยากเป็นนักวิทย์ ต้องไปที่นี่เลยคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เพราะมีscience kids นักวิทย์ตัวน้อย น้องๆ จะพบกับ สถานีปริศนาโลกล้านปี หาคำตอบ สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Bio-Geopath สถานี VERY BERRY FONDUE ในรูปแบบ ผลกลุ่ม ผลเดี่ยว ผลรวม ชุบช็อกโกแลต เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผลไม้ประเภทต่างๆ ตามหลักการทางพฤกษศาสตร์  พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการชุบผลไม้เหล่านั้นในช็อคโกแลต สถานีรวมพลังยอดมนุษย์ เป็นกิจกรรมวัดสมรรถภาพทางร่างกาย โดยแบ่งเป็นสถานีย่อย ดังนี้ สถานีที่ 1 Reaction time สถานีที่ 2 ทดสอบพลังปอด สถานีที่ 3 ทดสอบพลังมือ กิจกรรมจะมีในวันที่ 11 ม.ค. ตั้งแต่ 08.00 น.

สามารถมาเที่ยวชมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 ม.ค.นี้ เปิดให้เที่ยวชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 9.00-17.00 น. และขอเชิญชวนผู้ปกครองให้พาลูกๆ หลานๆ มาเป็นครอบครัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์ สัมผัสกับประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำราเรียน

สามารถเดินทางได้ทั้งรถโดยสารประจำทาง สาย 8, 44, 67, 97, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509, ปอ.538 ตลอดจนรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งในวันที่ 11 ม.ค. นั้น กระทรวงวิทย์ฯ ได้เตรียมรถShuttle Bus ไว้รับ-ส่ง ณ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นอกจากนี้ ในวันที่ 11 ม.ค. อพวช. ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉลองวันเด็กแห่งชาติ อีก 2 แห่ง คือที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์

ติดต่อได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0-2577-9999

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naewna.com