ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17

ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17

ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เชิญร่วมงานพิธีทำบุญ ‘ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17’ เนื่องในวันมาฆบูชา ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป พร้อมส่งต่อหนังสือให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ โดย คุณบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบ และงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์ วัดป่ารวมธรรม จังหวัดอุดรธานี โดยรับเมตตาจาก พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 7.00 – 09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์ พร้อมร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 เวลา 9.00 – 14 00 น. ในวันเดียวกัน

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2685-2255 หรือ www.dmgbooks.com