ประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน มหัศจรรย์พรรณไม้งามฯ ครั้งที่ 2

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน มหัศจรรย์พรรณไม้งามฯ ครั้งที่ 2

ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครั้ง ที่ 2 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าของพรรณไม้ไทยผ่านภาพถ่ายอันเป็นการสื่อถึง ความงดงามแห่งธรรมชาติผ่านมุมมองของอารมณ์และความรู้สึกของนักถ่ายภาพ พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั้ง 5 แห่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์อีกด้วย

ประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน มหัศจรรย์พรรณไม้งามฯ ครั้งที่ 2

ประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน มหัศจรรย์พรรณไม้งามฯ ครั้งที่ 2

ผู้ที่รักธรรมชาติชื่นชอบการถ่ายภาพสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้พรรณไม้ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้จนถึง 15 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โดยช่างภาพที่จะส่งภาพเข้าประกวดต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์สาขาเท่านั้น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายของช่างภาพที่ไปลงทะเบียนด้วยตน เองที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ที่เข้าไปบันทึกภาพ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 15 มีนาคม 2557 เท่านั้น

โดยถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ขนาดของไฟล์ต้องมี ความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพ ที่เป็น RAW FILE และไฟล์ ที่เป็นสกุลอื่น) กำหนดส่งผลงานภาพถ่ายภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557 สำหรับรางวัลการประกวดภาพถ่ายมี ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จำนวน 81 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2 ซึ่งนอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์สด ชื่น ฟังสียงดนตรีบรรเลงเพลงจากธรรมชาติอันไพเราะเพราะพริ้งของเหล่านกและแมลง หลากหลายชนิดที่ส่งเสียงร้องก้องกังวานบรรเลงเพลงไพร เป็นมนต์เสน่ห์แห่งเสียงธรรมชาติที่ปัจจุบันหาฟังได้ยาก

พบกับความมหัศจรรย์แห่งพืชพรรณที่งดงามของพรรณไม้ไทย พร้อมกับผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของแต่ละสวนสาขาอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์ 053-841234 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ โทรศัพท์ 055-316713-5 สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-210157 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทรศัพท์ 038-638881และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย โทรศัพท์ 055-910248-9

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย