ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์จัดกิจกรรม ตะลุย…ท่องเที่ยว ของดีเมืองแปดริ้ว

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์จัดกิจกรรม ตะลุย…ท่องเที่ยว ของดีเมืองแปดริ้ว

ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์จัดกิจกรรม ตะลุย…ท่องเที่ยว  ของดีเมืองแปดริ้ว  

ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์จัดกิจกรรม ตะลุย...ท่องเที่ยว  ของดีเมืองแปดริ้ว

ผู้บริหารศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ นำโดย คุณสุรพงษ์ ยังประเสริฐ กรรมการบริหารสายงานทรัพย์สินให้เช่าและบริการ (คนที่ 2 แถวบน) และคุณอธิภัทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 4 แถวบน) จัดกิจกรรม Happyland Tour Around Thailand ตอน ตะลุย…ท่องเที่ยว ของดี เมืองแปดริ้ว โดยมี คุณอรชุน  ธิวรรณลักษณ์  พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา(คนที่ 3 แถวบน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์