จังหวัด พิษณุโลก

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / จังหวัด พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนสุดของประเทศไทย หรือเรียกว่า “เหนือล่างกลางบน” มีประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่กับประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันในศิลาจารึก ตำนาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว สองแควทวิสาขะ ไทยวนที เดิมเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม อยู่ห่างจากที่ตั้งเมืองปัจจุบันลงไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองสองแคว” ที่เรียกเช่นนี้ เพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำน่านกับแม่น้ำเหตุ แต่ปัจจุบันแม่น้ำแควน้อยเปลี่ยนทางเดินออกห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 10 กิโลเมตร  ที่ตั้งตัวเมืองเก่าในปัจจุบันคือ บริเวณวัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลก แต่เมื่อประมาณพุทธศักราช 1900 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้โปรด ให้ย้ายเมืองสองแคว มาตั้งอยู่ ณ บริเวณตัวเมืองในปัจจุบัน และยังคงเรียกกันติดปากว่า เมืองสองแคว เรื่อยมา

จังหวัดพิษณุโลก

1281448863

คำขวัญประจำจังหวัด:พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

ที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างและอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนสุดของประเทศไทย เรียกกันว่า “เหนือล่างกลางบน” ห่างจากกรุงเทพมหานคร 368 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10,815 ตร.กม. หรือ 6,759,909 ไร่

สถานที่ท่องเที่ยวฮิตในพิษณุโลก

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

      หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “วัดใหญ่” ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

      หรือที่รู้จักกันดีในนาม“ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย” เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 789,000 ไร่หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร ทุ่งแสลงหลวงมีพื้นที่ครอบคลุม อ.วังทอง อ.นครไทย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และใน อ.เขาค้อ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ สำหรับชื่อของอุทยานแห่งชาติมีการสันนิษฐานว่ามีการตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจ ซึ่งมีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนิน มีป่าหลายชนิด และสัตว์ป่าชุกชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ป่าทุ่งแสลงหลวงและพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดต่างๆ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีสภาพธรรมชาติ และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้สัตว์ป่านานาชนิดซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (PhuhinrongklaNational Park)

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

      แหล่งที่ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ แต่ในปัจจุบันคงใช้แต่ความสงบ ความร่มรื่น ความงดงามแห่งธรรมชาติ ที่แอบแฝงเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวิทยาให้ผู้เยี่ยมเยือนได้สัมผัส และเรียนรู้ ทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ครอบคลุมพื้นที่191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่26 กรกฎาคม2527 ภูหินร่องกล้ามียอดเขาสูง1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน  ภูหินร่องกล้าเคยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งฐานที่มั่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นศูนย์กลางแพร่กระจายลัทธิคอมมิวนิสต์ไปสู่เขาค้อ ภูขัด และภูเมี่ยง จนเกิดเป็นปัญหาความมั่นคงทางการเมือง เมื่อเหตุการณ์สงบลงในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2525 ได้มีการตัดเส้นทางผ่านใจกลางภูหินร่องกล้าและจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขึ้น จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนล่างในปัจจุบัน

  น้ำตกชาติตระการ

gallery_20091112_911939d

      มีชื่อเรียกตามชาวบ้านว่า น้ำตกปากรอง ตั้งอยู่ที่บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ145 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากในจังหวัดพิษณุโลก มีถึง7 ชั้น แต่ละชั้นมีความงดงามต่างกันออกไป และตั้งชื่อตามนามธิดาท้าวสามลในวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง โดยเฉพาะชั้นที่3 และ4 น้ำตกจากหน้าผาสูงประมาณ10 เมตร แผ่เป็นฝอยกระจายทั่ว ชั้นที่เป็นแอ่งใหญ่ที่สุดคือ ชั้นที่1 การปีนเขาเพื่อขึ้นชมน้ำตกทั้งเจ็ดชั้นน่าสนุกมาก บางตอนก็เป็นที่สูงชันต้องอาศัยเถาวัลย์ห้อยโหนขึ้นไป บางตอนเป็นช่องแคบ ๆ ต้องเอียงตัวเดิน บางตอนก็ต้องคลาน แต่เมื่อไปถึงบริเวณน้ำตกแล้วจะหายเหนื่อยทันที นอกจากนี้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการยังมีสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ ผาแดง น้ำตกนาจาน ผากระดาน ถ้ำน้ำมุด ถ้ำกา

น้ำตกแก่งซอง

น้ำตกแก่งซอง

      เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ด้านจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งซอง ริมทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณ กม.45 เกิดจากลำน้ำเข็กลดระดับทำให้ธารน้ำมีลักษณะเป็นน้ำตก มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกสกุโณทยานที่อยู่บนเส้นทางสายเดียวกัน บริเวณน้ำตกแก่งซอง มีบ้านเรือนต่างๆ ตั้งอยู่ริมน้ำตก มีสะพานแขวนเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำเข็กและข้ามไปหมู่บ้านฝั่งตรงข้าม ตามรายทางใกล้กับน้ำตกแก่งซอง มีร้านอาหาร ร้านกาแฟและบริการล่องแก่งน้ำเข็กที่ตื่นเต้นสนุกสนาน ล่องได้เฉพาะช่วงฤดูน้ำหลากประมาณสิงหาคมถึงตุลาคม

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

     ครอบคลุมพื้นที่ในเขต อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงตามแนวชายแดนไทย – ลาว บริเวณที่สูงที่สุดคือ ยอดภูสอยดาว สูงถึง2,102 เมตร อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สภาพป่าส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์ มีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เคยเป็นที่ทำกินของชาวเขาเผ่าม้ง แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ป่าสน ทุ่งดอกไม้ หน้าผาจุดชมวิว น้ำตกสายทิพย์ และน้ำตกภูสอยดาว พื้นที่ป่าสนสามใบ เหมาะแก่การมาเที่ยวชมในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน เนื่องจากจะพบเห็นทะเลหมอกและดอกไม้ต่างๆ โดยเฉพาะดอกหงอนนาคขึ้นอยู่ทั่วไป และกล้วยไม้ป่าตามคาคบไม้ใหญ่ ระยะทางเดินทางจากเชิงเขา6.5 กิโลเมตร บางช่วงเป็นเส้นทางชัน ใช้เวลาประมาณ4 – 5 ชั่วโมง มีสถานที่กางเต็นท์และห้องสุขาบริการ

วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี

         ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางใต้ตามถนนบรมไตรโลกนารถ ประมาณ5 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่มีมาก่อนสมัยสุโขทัย เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควเก่า ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงสร้างพระวิหารและเสด็จออกผนวชที่วัดนี้ เมื่อ พ.ศ.2007 เป็นเวลา8 เดือน15 วัน โดยมีข้าราชบริพาร ออกบวชตามเสด็จถึง2,348 รูป มีโบราณสถานสำคัญคือ ปรางค์แบบขอมขนาดย่อม ฐานกว้าง11 เมตร ยาว18 เมตร ก่อด้วยศิลาแลง ด้านหน้าก่อเป็นแบบตรีมุข ตั้งบนฐานสูงซ้อนกันสามชั้น แต่ละชั้นย่อมุมไม้ยี่สิบ มีปูนปั้นประดับลวดลายตามขั้น ตอนล่างแถบหน้ากระดานและบัวหน้ากระดานเป็นลายหงส์ เหมือนกับองค์ปรางค์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี สมัยที่ยังสมบูรณ์อยู่มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ใกล้เคียงกันมีมณฑปพระพุทธบาทจำลองซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้น แผ่นจารึกหน้ามณฑปมีใจความสรุปได้ว่า เมื่อ พ.ศ.2221 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้ผ้าทาบรอยพระพุทธบาท สลักลงบนแผ่นหิน พระราชทานไว้เป็นที่กราบไหว้ของฝูงชน

วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ

     ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม พิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่พิษณุโลกมากที่สุด

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งเป็นพระราชวังจันทน์มาก่อนในอดีต ตัวศาลเป็นศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดเท่าองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง สร้างโดยกรมศิลปากร เสร็จเมื่อปี พ.ศ.2404 มีการจัดงานสักการะพระบรมรูปในวันที่25 มกราคมของทุกปี

     เมื่อเดือนมีนาคม2535 กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบแนวเขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งนับว่าเป็นการขุดค้นทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัด ในปัจจุบันกรมศิลปากรได้กลบหลุมขุดเพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ จนกว่าจะได้มีการขุดค้นอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง

ถ้ำผาท่าพล

ถ้ำผาท่าพล

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบ้านมุง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เนื้อที่ประมาณ1,755 ไร่ ลักษณะของถ้ำผาท่าพล เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หน้าผาสูงชัน อันเกิดจากการกัดเซาะของ น้ำฝนนับล้านๆ ปี จากการขุดพบซากดึกดำบรรพ์ (คาร์บอนีฟอรัส) ทำให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ถ้ำต่างๆ เป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ เกิดจากอิทธิพลของธารน้ำใต้ดินที่ต่อมาแผ่นดินบริเวณนี้ถูกยกตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา จึงปรากฏให้เป็นถ้ำที่อยู่เหนือระดับผิวดิน

การเดินทาง

 

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง377 กม. เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด หรือจากสิงห์บุรี ใช้เส้นทางสายอินทร์บุรี- ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข11) จนถึงทางหลวงหมายเลข12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ที่เขตอำเภอวังทอง เลี้ยวซ้ายไป อีก17 กม. เข้าสู่พิษณุโลกก็ได้ เส้นทางนี้จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ450 กม. หากเดินทางจากจังหวัดตาก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข12 ผ่านสุโขทัย เข้าพิษณุโลก ระยะทาง138 กม. และทางสายเดียวกันจากขอนแก่น391 กม. จากแยกเพชรบูรณ์-หล่มสัก มาพิษณุโลกระยะทางประมาณ100 กม. เส้นทางนี้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสองข้างทางหลายแห่ง

 

ทางรถไฟ

ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากรุงเทพฯ ไปพิษณุโลกทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร223-7010, 223-7020 และ ที่สถานีรถไฟพิษณุโลก โทร (055) 258-005

ทางรถโดยสาร

บริษัทขนส่ง จำกัด จัดบริการรถโดยสารธรรมดา และปรับอากาศทุกวัน รายละเอียดติดต่อที่ โทร537-2055, 936-2852 และที่สถานนีขนส่งพิษณุโลก โทร (055) 242-430 บริษัททัวร์ที่บริการรถประจำทางไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพ-พิษณุโลก ได้แก่วินทัวร์  มีรถออกตั้งแต่07.00-22.30 น. สอบถามรายละเอียดกรุงเทพฯ โทร936-3753-4 และที่พิษณุโลก โทร (055) 258010, 243222

ทางเครื่องบิน

บริษัท การบินไทย บินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ใช้เวลาเดินทาง50 นาที สำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารที่ บริษัท การบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวง โทร. 280-0070-90 หรือที่สำนักงานพิษณุโลก โทร. (055) 258020, 251671

 เทศกาลและงานประเพณี

ประเพณีปักธงชัย 

ประเพณีปักธงชัย

        เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก   โดยชาวนครไทยมีความเชื่อว่าอำเภอนครไทยคือ “เมืองบางยาง”   ในอดีต   ซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอมในการต่อสู้ครั้งนั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะจากการสู้รบ   จึงเอาผ้าคาดเอวผูกปลายไม้ปักไว้บนยอดเขาช้างล้วง   เพื่อเป็นอนุสรณ์ ในชัยชนะ   ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัตในวันขึ้น  14  ค่ำ   เดือน12  ของทุกปี  ชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย  และจะนำไปยังเขาช้างล้วงเพื่อปักธงชัย  โ ดยมีพระสงฆ์ ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา  โดยในการจัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น   การประกวดแห่ธง   การแข่งขันผู้พิชิตเขาช้าล้วง  การประกวด ธิดาปักธง   ฯลฯ

 ประเพณีแข่งเรือยาว

ประเพณีแข่งเรือยาว

        การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ยึดมาเป็นเวลาช้านาน  จนกระทั่งปัจจุบัน  จังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีประมาณ เดือนตุลาคมของทุกปี  หลังจากนำผ้าห่มองค์พระพุทธชินราช  ในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือ  การแข่งเรือยาวประเพณี และมีการประดับขบวนเรือยาวต่างๆ  สวยงามน่าชม  งานนี้จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำน่าน  หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

งานมหกรรมอาหารและสินค้าของระลึกจังหวัดพิษณุโลก 

         งานมหกรรมอาหารฯ จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนเมษายนและในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

โรงแรมที่พักที่น่าสนใจในพิษณุโลก

โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พาเลซ (Ayara Grand Palace Hotel) 

 โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ (The Grand Riverside Hotel)

โรงแรมลาพาโลมา (La Paloma Hotel, The)

โรงแรมท็อปแลนด์ (Topland Hotel & Convention Center)

โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Pattara Resort & Spa)