จังหวัดปราจีนบุรี

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลก เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่ง และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานใน หลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งด้วย แล้วยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก อีกด้วย เดิมปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่มากๆ จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วแยกจาก จังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2536 เนื่องจากการติดต่อกับทางศาลากลางจังหวัดค่อนข้างลำบาก

จังหวัดปราจีนบุรี  

ศรีมหาโพธิ์

คำขวัญประจำจังหวัด: ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

ที่ตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ136 กม. มีเนื้อที่ประมาณ4,765.362 ตร.กม. หรือประมาณ2,976,476 ไร่

สถานที่ท่องเที่ยวฮิตใน จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวนรก

      อยู่บนเส้นทางสายปราจีนบุรี-เขาใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก นครราชสีมา และสระบุรี เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวย ความสูงประมาณ60 เมตร และมีหน้าผาสูงชัน น้ำไหลแรงสู่หุบเหวเบื้องล่างในช่วงฤดูฝน
การเดินทาง จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสุวรรณศรจนถึงสี่แยกเนินหอม (เวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข3077 ไปจนถึงกิโลเมตรที่24 ซึ่งเป็นทางขึ้นเขาใหญ่ เป็นระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาเข้าไปตัวน้ำตก การเดินทางที่จะเข้าไปชมน้ำตกนั้นต้องเดินเท้าเป็นระยะทาง1 กิโลเมตร บริเวณต้นน้ำตกมีทางเดินลงไปยังจุดชมวิวน้ำตกที่สามารถมองเห็นน้ำตกเหวนรกในมุมมองที่สวยงาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

      ตั้งอยู่ทางด้านหลังของศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ200 เมตร เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในเขต7 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระยอง ภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากเมืองโบราณสมัยทวารวดี อาทิ พระพุทธรูป เทวรูปเคารพในศาสนาฮินดู ศิวลึงค์ ทับหลัง เครื่องใช้สำริด และ จัดแสดงศิลปะในประเทศไทยสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัชกาลที่5 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ รวมทั้งเครื่องถ้วยสังคโลกที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี นอกจากนั้นยังจัดสถานที่ส่วนหนึ่งสำหรับนิทรรศการชั่วคราวในโอกาสต่าง ๆ ด้วย พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 3721 1586

วัดแก้วพิจิตร

วัดแก้วพิจิตร-2

      ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านขวาของแม่น้ำบางปะกง ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ2 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดยเศรษฐีนีใจบุญชาวปราจีนบุรีชื่อนางประมูลโภคา (แก้ว ประสังสิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาในปี พ.ศ.2456 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้างพระอุโบสถเพิ่มเติม จึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม และลวดลายประดับอาคารผสมผสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ ฝาผนังด้านนอกพระอุโบสถมีภาพปูนปั้นเรื่องรามเกียรติ์ ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดบนแผ่นผ้าเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เช่น ทศชาติชาดก มารผจญ วาดโดยช่างหลวงในรัชกาลที่6 ด้านหน้าพระอุโบสถมีอาคารเรียนหนังสือไทยนักธรรมบาลีเป็นอาคารคอนกรีต รูปสถูปโดม ศิลปกรีกหรือโรมันอยู่หลังหนึ่ง นอกจากนั้นภายในวัดแก้วพิจิตรยังมีหอพระไตรปิฎกและศาลาตรีมุขที่ท่าน้ำ บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น

วัดโบสถ์

วัดโบสถ์

      อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ภายในวัดมีพระพุทธรูป3 องค์ ประดิษฐานเรียงรายไปตามริมแม่น้ำ คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระนามว่า“พระสิริมงคลนิมิต” พระพุทธรูปปางประทับนั่งห้อยพระบาท พระนามว่า“พระสรรพสิทธินาวา” พระพุทธรูปปางประทับนอน พระนามว่า“พระมหาชินไสยาสน์” ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ

สวนนกวัดสันทรีย์

สวนนกวัดสันทรีย์

      ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดเป็นที่ชุมนุมของนกนานาชนิด เช่น นกแขวก นกกาน้ำ นกกระยาง จำนวนนับหมื่นจะมาชุมนุมกันทุกปี ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับนักดูนก

น้ำตกเขาอีโต้

น้ำตกเขาอีโต้

      ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ความสูงไม่มากนัก สภาพบริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ แต่อยู่เลยไปอีกประมาณ400 เมตร

น้ำตกธารรัตนา

น้ำตกธารรัตนา

      ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม ระยะทางประมาณ100 เมตร จากถนนสายเนินหอม-เขาใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ25 กิโลเมตร มีสภาพเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขาในเทือกเขาใหญ่มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

ได้ตั้งตาม ชื่อ-สกุลของ คุณณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ หรือที่ชาวปราจีนบุรี เรียกว่า“เฮียพันธ์” ซึ่งแต่เดิมนั้นประกอบอาชีพรับซื้อขายของเก่าจำพวกเศษเหล็กและโลหะ ในช่วงแรกๆจะมีตะเกียงเจ้าพายุติดมากับพวกเศษโลหะจำนวนมากแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนักและยังขายไปในราคาเดียวกับเศษเหล็กด้วยซ้ำ แต่เมื่อมีคนมาซื้อได้ให้ราคาเป็นดวงซึ่งสูงกว่าการขายเป็นกิโลกรัมเหมือนเศษโลหะ จึงได้คัดแยกไว้ขายให้คนที่ต้องการเพราะเริ่มมีคนสนใจมากขึ้น เพื่อที่จะนำไปตกแต่งให้สวยงามและขายต่อให้ชาวต่างประเทศในราคาสูง

การเดินทาง

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพ ฯ สามารถเดินทางไปปราจีนบุรีได้3 เส้นทาง คือ

1. กรุงเทพ ฯ แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เข้าทางหลวงหมายเลข33 แยกขวาที่สามแยกหนองชะอม ตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง132 กิโลเมตร หรือวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข33 เลี้ยวขวาที่วงเวียนบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระยะทาง136 กิโลเมตร

2.จากกรุงเทพ ฯ ตามทางหลวงหมายเลข1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข33 ผ่านนครนายก แยกขวาที่สามแยกหนองชะอมตามทางหลวงหมายเลข319 ระยะทาง164 กิโลเมตร

3.จากกรุงเทพ ฯ ตามทางหลวงหมายเลข304 ผ่านฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข319 ผ่านอำเภอศรีมโหสถ ระยะทาง158 กิโลเมตร

 

รถโดยสาร

จากกรุงเทพ ฯ มีรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (ถ.กำแพงเพชร2) โทร.0-2936-3660, 0-2936-3666 (จองตั๋ว) มีเส้นทางเดินรถ2 เส้นทาง

 1.เส้นทางกรุงเทพ ฯ – หินกอง – นครนายก – ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 และชั้น2 สาย58, 59 (กรุงเทพ ฯ – นครนายก – ปราจีนบุรี เที่ยวแรก04.50 น. เที่ยวสุดท้าย21.00 น. มีทุก30 นาที

2.เส้นทางกรุงเทพ ฯ – องครักษ์ – นครนายก – ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 และชั้น2 สาย920 (กรุงเทพ ฯ – นครนายก – ปราจีนบุรี) เที่ยวแรก05.25 น. เที่ยวสุดท้าย18.25 น. สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี โทร.0-3721-1292

ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ มีขบวนรถไฟโดยสาร (รถธรรมดา) ไปปราจีนบุรีวันละ7 ขบวน เวลา05.55 น.08.00 น.11.20 น.13.05 น.15.05 น. และ 17.25 น. รายละเอียดเพิ่มเติม ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.0-2223-7010 และ 0-2223-7020

เทศกาลและงานประเพณี

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน

จัดตรงกับวันมาฆบูชาเป็นประจำทุกปี ณ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ ในงานมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ และประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งการนมัสการ และเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

งานแห่บั้งไฟ

งานแห่บั้งไฟ

จัดตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ที่วัดมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ มีการจุดบั้งไฟขึ้นสูง การประกวดลำเซิ้งของขบวนแห่บั้งไฟ ตลอดจนการแสดงมหรสพสมโภช

งานวันเกษตร และของดีเมืองปราจีน

งานวันเกษตร

จัดขึ้นราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด ในงานมีตลาดนัดผลไม้ และผลิตภัณฑ์การเกษตร การประกวดพืชผักผลไม้ การแข่งขัน และการสาธิตการเกษตร การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การประกวดขบวนแห่รถยนต์การเกษตร และมหรสพสมโภช

งานแข่งเรือยาวประเพณี

งานแข่งเรือยาวประเพณี

      จัดช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี ที่แม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง มีทั้งประเภทเรือยาว และเรือพื้นบ้าน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีขบวนเรือพาเหรดอัญเชิญถ้วยพระราชทานอันสวยงาม

โรงแรมที่พักที่น่าสนใจในปราจีนบุรี

โรงแรมเขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท (Kao Yai Grandview Resort)

โรงแรมคันทารี โฮเท็ล, กบินทร์บุรี (Kantary Hotel , Kabinburi)