จังหวัดปัตตานี

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุดติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ2,052.356 ตารางกิโลเมตร และเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ2 ของภาคใต้ รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก

จังหวัดปัตตานี

DSC00830

คำขวัญประจำจังหวัด: บูดูสะอาด หาดสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

ที่ตั้ง  ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ1,055 กิโลเมตร หรือ1,025 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวฮิตในจังหวัดปัตตานี

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

        เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่จัดสร้างขึ้นบริเวณริมทะเลสาบแม่น้ำปัตตานีฝั่งซ้าย ไปจนจดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เป็นสวนป่าชายเลนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ มีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

       เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดของไทย   เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก หลังคาทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว มีโดมใหญ่2 โดม

หาดตะโละกาโปร์

หาดตะโละกาโปร์

       เป็นหาดทรายขาวสะอาดขนานกับชายฝั่งทะเล มีเรือกอและของชาวประมงจอดอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การไปนั่งพักผ่อนชมความสวยงาม

ตลาดนัดปาลัส

ตลาดนัดปาลัส

       ตลาดนัดริมทาง ชาวไทยมุสลิมแบบเครื่องแต่งกายพื้นเมืองโพกศีรษะด้วยผ้าบาติกสีฉูดฉาดเดินไปมาหาซื้อของในตลาดแห่งนั้น เป็นภาพซึ่งน่าชม ชีวิตชนบทของชาวไทยมุสลิมที่มีบรรยากาศเมืองใต้

บ้านปะเสยะวอ

บ้านปะเสยะวอ


มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและ เรือประมงของชาวปัตตานีและนราธิวาส มีลักษณะเป็นเรือหัวแหลมท้ายแหลม ระบายสีสันงดงาม บ้านปะเสยะวอยังมีชื่อเสียงในด้านการสานเสื่อกระจูดด้วยฝีมือระดับศิลปาชีพ และการทำน้ำบูดูรสดีอีกด้วย

ซากเมืองเก่า

ซากเมืองเก่า

        เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ สภาพทั่วไปมีความซับซ้อนของอาคารปราสาท คูคลองที่ใช้ป้องกันข้าศึก

วัดช้างให้ หรือวัดราษบูรณาราม

วัดช้างให้ หรือวัดราษบูรณาราม

        วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่

การเดินทาง

รถยนต์

ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ1,055 กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางหมายเลข35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทางประมาณ90 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4 จนถึงจังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ460 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข41 หรือ42 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ผ่านปากน้ำเทพา เข้าสู่จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางประมาณ505 กิโลเมตร

 

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีปัตตานี (โคกโพธิ์) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร.1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือwww.railway.co.th

 

รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีไปจังหวัดปัตตานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02 894 6122 จองตั๋ว บขส. โทร.02 422 4444   หรือwww.transport.co.th

จากสถานีปัตตานี จะมีรถโดยสารประจำทางและรถแท๊กซี่บริการ ระหว่างอำเภอ โคกโพธิ์-อำเภอเมือง ระยะทางประมาณ29 กิโลเมตร

 

เครื่องบิน

นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ จากนั้นนั่งรถรับส่งระหว่างสนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี หรือสามารถต่อรถโดยสารประจำทางหรือรถแท๊กซี่จากตัวเมืองหาดใหญ่ไปปัตตานี ระยะทางประมาณ104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.30 ชั่วโมง

เทศกาลและงานประเพณี

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

        เป็นงานประเพณีที่ทำกันทุกปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย ตามจันทรคติของจีน คือหลังวันตรุษจีน ๑๕ วันของทุกปี (หรือตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๓ ตามจันทรคติของไทย) มีการสมโภชแห่แหนรูปสลักไม้มะม่วงหิมพานต์ของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและรูปพระอื่นๆ โดยอัญเชิญออกจากศาลมาประทับบนเกี้ยว ตามด้วยขบวนแห่ต่างๆ มีการลุยไฟและแสดงอภินิหารต่างๆ เพื่อพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ โดยผู้ร่วมพิธีจะต้องถือศีลกินเจอย่างน้อย ๗ วันก่อนทำพิธี ในงานนี้จะมีชาวปัตตานีและชาวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก มีการเซ่นไหว้และเฉลิมฉลองกันเป็นที่สนุกสนาน 

 

งานแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี 

งานแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี

        จะจัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่บริเวณชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี กีฬาตกปลาเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และจากสภาพภูมิศาสตร์ของหาดที่มีชายฝั่งทะเลยาวเหยียด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิด จึงทำให้กีฬาตกปลานี้เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นท้าทายอีกรูปแบบหนึ่ง 

 

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

        เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ นิทรรศการทางวิชาการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ลานวัฒนธรรม และการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 

 

งานวันปลากะพงยะหริ่ง

งานวันปลากะพงยะหริ่ง

จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี บริเวณชายหาดตะโละกาโปร์ มีการแข่งขันกินปลากะพง การประกวดธิดาปลากระพง การประกวดการทำอาหารจากปลากระพง และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล