จังหวัดสระแก้ว

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยแยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2536

จังหวัดสระแก้ว

Ta-Phraya-lalu-srakaew10

คำขวัญประจำจังหวัด: ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
ย่านการค้าไทย-เขมร

ที่ตั้ง   สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับประมาณเส้นแวงที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,496.961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 ของภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวฮิตในสระแก้ว

สระแก้ว สระขวัญ

สระแก้ว สระขวัญ
เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติว่าในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อคราวเจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) ได้รับมอบหมายจากพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบในกัมพูชา จึงเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อจังหวัดสระแก้ว น้ำในสระแห่งนี้ยังเคยถูกนำไปใช้ในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย

 

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา เป็นเขื่อนดินสูง บริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อาณาเขตทางด้านทิศเหนือทั้งหมดกับด้านทิศตะวันตกบางส่วนมีแนวป่าต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติทับลาน สภาพป่าเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า เป็นต้น เป็นป่าที่มีความสมบูรณ ์ประกอบด้วยสัตว์ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิด เป็นแหล่งจระเข้น้ำจืดที่ยังเหลืออยู่และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย

วัดถ้ำเขาฉกรรจ์

วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้มีบันไดขึ้นไปถึงยอดเขา ในเขาฉกรรจ์มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง72 ถ้ำ ที่นิยมเข้าไปชม ได้แก่ ถ้ำมืด ถ้ำหนุมาน ถ้ำเขาทะลุ ถ้ำมหาหิงส์ ถ้ำน้ำทิพย์ และถ้ำแก้วพลายชุมพล และยังรอยพระพุทธบาทจำลองที่ถ้ำเขาทะลุ

 

ปราสาทบ้านน้อย

ปราสาทบ้านน้อย
เป็นปราสาทที่มีแนวกำแพง2 ชั้น กำแพงชั้นนอกเป็นกำแพงดิน นอกคันดินเดิม น่าจะเป็นคูน้ำล้อมรอบแต่ปัจจุบันตื้นเขิน ส่วนกำแพงชั้นในก่อด้วยศิลาแลง   ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีทางเข้าทางเดียว คือ ซุ้มประตูทางทิศตะวันออก นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำ

 

ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ)

ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก
เป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญทางฝั่งไทยของพรมแดนในแถบนี้ ร้านค้าในตลาดสร้างเป็นแบบโรงเรือนแบ่งเป็นห้องๆ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากฝั่งเขมร   และจากตลาดไปอีกประมาณ500 เมตร จะถึงด่านคลองลึกที่เป็นจุดผ่านแดนไปสู่ ตลาดปอยเปต ของประเทศกัมพูชา

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม
เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่15 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือในลัทธิศาสนาฮินดู โบราณสถานประกอบด้วยองค์ปราสาท3 หลัง  ได้มีการค้นพบศิลาจารึก2 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมโบราณเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอก ถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

อุทยานแห่งชาติตาพระยา

อุทยานแห่งชาติตาพระยา
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบโอบล้อมด้วยขุนเขา เทือกเขาสำคัญของอุทยานฯ คือ เทือกเขาบรรทัดที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก เป็นกำแพงธรรมชาติกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับเขมร บริเวณไหล่เขาเป็นพื้นราบมีพรรณไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง เป็นแหล่งต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

 

ปราสาทเขาโล้น

ปราสาทเขาโล้น
เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้นในบริเวณวัดปราสาทเขาโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ยๆ มีปรางค์4 หลัง เหลืออยู่เฉพาะหลังกลาง ที่กรอบประตูหินทรายมีจารึกอักษรโบราณ

 

การเดินทาง


ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางได้3 เส้นทาง คือ

1. จากกรุงเทพฯ แยกรังสิต ตามทางหลวงหมายเลข305 ผ่านอำเภอองครักษ์ นครนายก เข้าทางหลวงหมายเลข33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ระยะทางประมาณ214 กิโลเมตร

2. จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข33 ผ่านนครนายก กบินทร์บุรี ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร

3. จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข304 ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เลี้ยวขวาที่กบินทร์บุรีไปตามทางหลวงหมายเลข33 ระยะทางประมาณ210 กิโลเมตร

 

รถโดยสาร

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (ถ.กำแพงเพชร2) ดังนี้

รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 รถสาย60 (กรุงเทพฯ-หินกอง-นครนายก-สระแก้ว-อรัญฯ) เที่ยวแรกเวลา04.40 น. เที่ยวต่อไปทุก1 ชั่วโมง เที่ยวสุดท้ายเวลา18.00 น. รถสาย921 (กรุงเทพฯ-องครักษ์-นครนายก-สระแก้ว-อรัญฯ) เที่ยวแรกเวลา05.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา13.20 น. วิ่งวันละ8 เที่ยว

รถธรรมดา รถสาย 60 (กรุงเทพฯ-หินกอง-นครนายก-สระแก้ว-อรัญฯ) เที่ยวแรกเวลา05.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 16.30 น. วิ่งวันละ8 เที่ยว รถสาย921 (กรุงเทพฯ-องครักษ์-นครนายก-สระแก้ว-อรัญฯ) วิ่งวันละ3 เที่ยว เที่ยวแรกเวลา06.50 น., 14.00 น., 16.30 น.
ติดต่อสอบถามที่ สถานีขนส่งสายเหนือ(ถ.กำแพงเพชร2 ) โทร.0-2936-3660, 0-2936-3666

 

ทางรถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มีขบวนโดยสารกรุงเทพฯ-สระแก้ว-อรัญ วันละ2 ขบวน เวลา05.55 น. และ14.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ48 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2223-7010 และ0-2223-7020

เทศกาลและงานประเพณี

 งานวันแคนตาลูป

งานวันแคนตาลูป 

             จัดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ ราวเดือนเมษายน เป็นประจำทุกปี อันเป็นช่วงที่ผลผลิตแคนตาลูปเริ่มออกสู่ตลาดในงานมีขบวนแห่รถแคนตาลูป การประกวดแคนตาลูป และผลิตผลทางการเกษตร นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดธิดาแคนตาลูป การออกร้านจำหน่ายสินค้า และมหรสพต่างๆ

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา

จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ในงานจะมีขบวนแห่สืบสานประเพณี ของดีเมืองสระแก้ว

โรงแรมที่พักที่น่าสนใจในสระแก้ว

โรงแรม อรัญเมอร์เมด (Aran Mermaid Hotel)

โรงแรมอินโดจีน โฮเท็ล (Indochina Hotel)