คำขวัญนครปฐม คำขวัญจังหวัดนครปฐม

Home / ภาคกลาง / คำขวัญนครปฐม คำขวัญจังหวัดนครปฐม

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
นครปฐม
นครปฐม