คำขวัญสมุทรสงคราม

Home / ภาคกลาง / คำขวัญสมุทรสงคราม

เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

ปลาทูแม่กลอง

สมุทรสงคราม