คำขวัญนครสวรรค์

Home / ภาคกลาง / คำขวัญนครสวรรค์

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
ปากน้ำโพ
นครสวรรค์