หนุนฟื้นเที่ยวคลองรังสิต คลองประวัติศาสตร์ ร.5

หนุนฟื้นเที่ยวคลองรังสิต คลองประวัติศาสตร์ ร.5

หนุนฟื้นเที่ยวคลองรังสิต คลองประวัติศาสตร์ ร.5   นายภาคย์ อิสระภาคย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า หลายฝ่ายควรร่วมมือกันทำประโยชน์ให้กับคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ ในเชิงอนุรักษ์น้ำ เพื่อการขนส่งมวลชน การท่องเที่ยว และการเกษตร สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่…