สีสันแม่ฮ่องสอน งานประเพณีปอยส่างลอง 2558

สีสันแม่ฮ่องสอน งานประเพณีปอยส่างลอง 2558

งานประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม – 11 เมษายน 2558

งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557

งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมงานประเพณี ปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 ร่วมสืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน…