งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมงานประเพณี ปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557

งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557

งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557

ร่วมสืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับการร่วมทำบุญไปพร้อมๆกัน ด้วยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการจัดงานในพื้นที่หลัก ดังนี้

วันที่ 1 – 4 เมษายน ๒๕๕7 (ขบวนแห่วันที่ 3 เมษายน 2557)
ณ วัดป่าขาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 – 6 เมษายน ๒๕๕7 (ขบวนแห่วันที่ 5 เมษายน 2557)
ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 6 – 9 เมษายน ๒๕๕7 (ขบวนแห่วันที่ 8 เมษายน 2557)
ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2554

วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลอง

ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลอง ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลองด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีสดปล่อยชายด้านหลังยาวจับกลีบ คาดด้วย  เข็มขัดนาคหรือเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกโค้งงอน เสื้อปักฉลุลายดอกไม้สีต่างๆ ศีรษะโพกผ้าแพรเกล้ามวยเสียบด้วยดอกไม้ เช่น ดอกเอื้องคำ หรือดอกไม้อื่นๆ แต่งหน้าส่างลองด้วยการ เขียนคิ้ว ทาปากสีแดงและสวมถุงเท้าสีขาวถือเป็นการแต่งตัวอลองเต็มตัว พระสงฆ์ให้ศีลให้พรอบรมสั่งสอน จากนั้น “ตะแป่ส่างลอง” หรือผู้ให้ขี่คอ นำส่างลองไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลหลักเมือง เจ้าคณะจังหวัด และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในขบวนจะมี “ทีคำ” หรือร่มทองคำกางกั้นบังแดดให้ส่างลอง

วันที่ ๒ เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่

เป็นวันแห่เครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดปางล้อไปตามถนนสายต่างๆ ในช่วงเช้ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนมากมายเพื่อช่วยกันแบกหามเครื่อง อัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเเป่ส่าพระสงฆ์ ปุ๊กเข้าแตก เทียนเงินเทียนทอง พุ่มเงินพุ่มทองอู่ต่องปานต่อง หม้อน้ำต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคมและขบวนแห่ส่างลอง โดยให้ส่างลองขี่คอพี่เลี้ยงเรียกว่า “ตะแปส่างลอง” มีกลดทองหรือ “ทีคำ” แบบพม่าไว้บังแดด ตอนเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชตามประเพณีไตที่วัดต่างๆ

003 001

วันที่ ๓  เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่

เป็นวันบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารไต แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมชื่นชมความสวยงามของ วัฒนธรรมชาวไทยใหญ่และขบวนแห่ส่างลองอันยิ่งใหญ่ตระการตาในงานประเพณีปอยส่า งลอง ประจำปี 2557 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2554