สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ที่ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ที่ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก “คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน” จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดโครงการ “ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก” (Walking Street) เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนต่าง ๆ …