สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ที่ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ที่ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก “คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน”

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดโครงการ “ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก” (Walking Street) เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนต่าง ๆ  ในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนทำให้จังหวัดพิษณุโลกมีสีสันในยามค่ำคืนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ให้สมกับชื่อเมืองพิษณุโลกน่าอยู่ “ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก” กำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ถนนสังฆบูชา (บริเวณหน้าวัดจันทร์ตะวันออก) อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนำเสนอ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต อีกทั้งสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก มาเป็นหัวใจนำเสนอ ตลอดสองข้างทางระยะทางประมาณ 500 เมตร ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้กล้าแสดงออก เช่น การแสดงดนตรีเปิดหมวก การแสดงเต้น B Boy และการแสดงบนเวทีของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาอวดความสามารถให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทร. 055 252742-3 และ
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โทร. 055 241900

 

ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

 

Walking Street พิษณุโลก

 

ที่มา:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://www.rd1677.com/branch.php?id=63953