Moomin Valley Park ธีมพาร์คมูมิน เปิดให้บริการแล้ว ที่แรกในญี่ปุ่น

Moomin Valley Park ธีมพาร์คมูมิน เปิดให้บริการแล้ว ที่แรกในญี่ปุ่น

หลังจากรอคอยกันมายาวนาน ในที่สุด Moomin Valley Park หมู่บ้านมูมิน ก็เปิดให้บริการแล้วที่ ริมทะเลสาบมิยาซาวะ ในเมืองฮันโนะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น