7 ที่เที่ยว มรดกโลกแห่งใหม่ ที่ควรไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง

7 ที่เที่ยว มรดกโลกแห่งใหม่ ที่ควรไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง

องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน มรดกโลกแห่งใหม่  (World Heritage) จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 42

เมืองจีนครั้งนี้ไม่เหมือนที่คิดไว้! คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง กับที่เที่ยวสุด Unseen และเมืองมรดกโลก

เมืองจีนครั้งนี้ไม่เหมือนที่คิดไว้! คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง กับที่เที่ยวสุด Unseen และเมืองมรดกโลก

Once in a lifetime in China เที่ยวเมืองจีน 4 เมืองกับที่เที่ยวสุด unseen และเมืองมรดกโลก ที่บอกได้คำเดียวว่า เมืองจีนครั้งนี้ไม่เหมือนที่คิดไว้ เพราะดีงาม มาก!