กิจกรรมเยาวชนท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมเยาวชนท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้

ททท. ร่วมกับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   บริษัท Heartland Golf School   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการเยาวชนท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับ การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ …