Amazing Thailand Grand Sale 2010 – Chiang Mai Shopaholic Racing

Amazing Thailand Grand Sale 2010 – Chiang Mai Shopaholic Racing

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ และบริษัท หอมั้นเมือง จำกัด จัดกิจกรรมแข่งขันช็อปปิ้ง…