เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี           “เขาสก” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมชื่อ “บ้านศพ” บรื๋อออ ฟังดูหลอนๆ แต่ใจเย็นก่อน ที่มาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น แค่มีเขาลูกหนึ่งในบริเวณนี้รูปร่างคล้ายยักษ์นอนตาย…