มหกรรมพรรณไม้งามตระการตาหรรษาทุกครอบครัว

มหกรรมพรรณไม้งามตระการตาหรรษาทุกครอบครัว

            บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ รางวัลยอดเยื่อม ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 8000,000…