มหกรรมพรรณไม้งามตระการตาหรรษาทุกครอบครัว

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมพรรณไม้งามตระการตาหรรษาทุกครอบครัว

  

มหกรรมพรรณไม้งามตระการตาหรรษาทุกครอบครัว

   
     บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ รางวัลยอดเยื่อม ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 8000,000 บาท

 
     ประเภทไม้ดอกไม้ประดับที่ประกวด 10 ประเภท กล้วยไม้, ชวนชม, แก้วกาญจณา, โป้ยเซียน, บอนโซ, ไกสน, บอลสี, ลิ้มมังกร,พันธ์ไม้กลุ่ม

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-310-1431,02-310-1928

 
ที่มา : http://thailandexhibition.com/Exhibition/Exhibition-Details.php?month=5&id=270