สงกรานต์แต่งไทย เดินชม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ไม่เสียค่าเข้า

สงกรานต์แต่งไทย เดินชม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ไม่เสียค่าเข้า

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยชุดไทย หรือ ไทยประยุกต์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าเข้า วันที่ 12 – 16 เมษายน 2562