พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

ลองเปลี่ยนบรรยากาศจากเดินห้างสรรพสินค้า มาเที่ยวหาความรู้เรื่องสัตว์น้ำที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพมหานคร ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กันดีกว่า ซึ่งมีพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อีกทั้งยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดให้ดูอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการตั้งแต่ปี…