พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

ลองเปลี่ยนบรรยากาศจากเดินห้างสรรพสินค้า มาเที่ยวหาความรู้เรื่องสัตว์น้ำที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพมหานคร ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กันดีกว่า ซึ่งมีพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อีกทั้งยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดให้ดูอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 นับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉพาะของสัตว์น้ำจืด และพืชน้ำจืด มีทั้งหมด 3 ชั้น ที่เด่นๆ ได้แก่ ปลาเทพา ขนาดใหญ่เกือบ 3 เมตร ในตู้ขนาดใหญ่ด้านหน้าประตูทางเข้า ปลาตะพัด สายพันธุ์ไทยที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ซึ่งในอดีต เคยมีการเลี้ยงรวมกัน ณ ที่นี่นับสิบตัว และโครงกระดูกปลากระโห้ ขนาดใหญ่

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลแคนาดา จึงได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ใหม่ ทันสมัยยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดอย่างเป็นทางการ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด

ชั้น 1 จัดเป็นบ่อแสดงสัตว์น้ำที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ ตู้แสดงพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ ชั้น 2 แสดงพันธุ์ปลาท้องถิ่นหายากของไทย ปลาสวยงาม และพันธุ์ปลาน้ำจืดต่างประเทศบางชนิด ในชั้นที่ 3 เป็นส่วนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ จากอาคารหลักนี้มีทางเดินเพื่อไปชมอาคารเพาะพรรณไม้น้ำสวยงามของไทยชนิดต่าง ๆ ตัวอาคารเป็นลักษณะเรือนกระจก เพาะพรรณไม้น้ำทั้งในตู้กระจก และแปลงดินรอบอาคาร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. อันตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา 10 บาท ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อ โทรศัพท์ 0 2940 5623, 0 2940 6543, 0 2562 0600 – 15 ต่อ 5118, 5220, 5221, 5222 โทรสาร 0 2940 5623

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด

การเดินทาง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพ หรือ Bangkok Aquarium ตั้งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หากเข้าทางฝั่งประตูพหลโยธินเดินเข้ามานิดหน่อยก็จะถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับท่านที่เข้าทางด้านประตูงามวงศ์วาน หรือ วิภาวดี สามารถใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง หรือ รถตะไล (รถบริหารของมหาลัยฯ)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ แสดงสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย


View Larger Map

ข้อมูลและภาพ : wiki / aquariumthailand.com
เรียบเรียงโดย Travel MThai