ตะลุยแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ที่ ภูเขาฉางไป๋ซาน

ตะลุยแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ที่ ภูเขาฉางไป๋ซาน

ภูเขาฉางไป๋ซาน (Changbai Mountains) หรือเทือกเขาฉางไป๋ซาน (Changbaishan) สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติกในมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ที่ต้องหาโอกาสมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต โดยคำว่า “ฉางไป๋” นั้นหมายถึง “สีขาว ชั่วนิรันดร์” ทำให้โยงไปถึงคำว่า “ไป๋โถวเสียเหล่า”…