ยูเนสโกประกาศ 21 สถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ปี 2016

ยูเนสโกประกาศ 21 สถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ปี 2016

ยูเนสโก ได้ประกาศรายชื่อมรดกโลก (World Heritage) แห่งใหม่ของปี 2016 จำนวน 21 แห่ง โดยทั้ง 21 แห่งนี้ ประกอบไปด้วยมรดกโลกทางวัฒนธรรม, ธรรมชาติ และแบบผสม

มรดกโลกแห่งใหม่ 21 แห่ง ใหม่ล่าสุด

มรดกโลกแห่งใหม่ 21 แห่ง ใหม่ล่าสุด

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เปิดเผยรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกที่กรุงบราซิเลียของบราซิล ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปหมาดๆ ยูเนสโกทำการขึ้นทะเบียนสถานที่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ 21 แห่ง จากที่เสนอมาทั้งหมด 39 แห่งในปีนี้ ทำให้ขณะนี้ทั่วโลกมีสถานที่ที่เป็นมรดกโลกรวม 910…