มหาวิทยาลัยมอสโก อาคารเรียนสูงที่สุดในโลก ประเทศรัสเซีย

มหาวิทยาลัยมอสโก อาคารเรียนสูงที่สุดในโลก ประเทศรัสเซีย

ในปัจจุบัน บ้านเราได้มีสถานศึกษาแห่งใหม่เกิดขึ้นมามากมาย เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา ที่เกิดขึ้นตามมามากราวกับดอกเห็ด ทำให้สถานศึกษาเหล่านี้พากันแข่งขันคุณภาพของการศึกษา เพื่อล่อใจผู้ใฝ่ความรู้ให้เข้าไปเรียนยังที่นั่นๆ แต่ก็มีอีกหลายที่ ที่เน้นจุดเด่นไปที่ความทันสมัย ความอลังการของสถานศึกษาเสียอย่างงั้น เพราะบางคนคิดว่า การเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยสมัยนี้ ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงก็ได้ ขอให้มีบรรยากาศการเรียนที่ดี ไม่แออัด…