กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียม รถรับส่งต่างชาติกรณีฉุกเฉิน

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียม รถรับส่งต่างชาติกรณีฉุกเฉิน

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมรถบริการรับส่งนัก ท่องเที่ยวไปยังสนามบินหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ซึ่งนักท่องเที่ยวเริ่มกังวลถึงปัญหาการเดินทางมากขึ้น โดยปัจจุบันมี 46 ประเทศที่ประกาศเตือนการเข้าไทยแล้ว กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียม รถรับส่งต่างชาติกรณีฉุกเฉิน หลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เปิดให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรณีเหตุการณ์ชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 13…