ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5

ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5

       โตโยต้า ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญชมกิจกรรม “งานวันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ซึ่งรวบรวมผลงานการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5 “…