วนิลา มูน สีสันความสุขใหม่ ในรูปแบบของ Creativity Mall แห่งแรกในไทย

วนิลา มูน สีสันความสุขใหม่ ในรูปแบบของ Creativity Mall แห่งแรกในไทย

เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่เหนือระดับแห่งความสุนทรีย์กับ โครงการ “วนิลา มูน” (Vanilla Moon) ศูนย์การค้าปลีกสีสันความสุขใหม่ในรูปแบบ Creativity Mall แห่งแรกในไทย ใจกลางถนนจันทน์ (สาทร) ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่เข้าถึงแหล่งชุมชน และคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว…