งานนมัสการ พระพุทธโสธร และงานประจำปี 2556 จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนมัสการ พระพุทธโสธร และงานประจำปี 2556 จังหวัดฉะเชิงเทรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานนมัสการ พระพุทธโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา…