งานวันช้างไทย

งานวันช้างไทย

     วันที่ 13 มีนาคม 2553 ณ บริเวณแม่สาช้างเนิร์สเซอรี่ ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่…