ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17

ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17

ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17 มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เชิญร่วมงานพิธีทำบุญ ‘ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17’ เนื่องในวันมาฆบูชา ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป พร้อมส่งต่อหนังสือให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ…