กิจกรรมรับลมหนาว “ร้อยใจไทยภักดี 110 ปีสมเด็จย่า”

กิจกรรมรับลมหนาว “ร้อยใจไทยภักดี 110 ปีสมเด็จย่า”

                       ททท.สำนักงานเชียงราย   ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  และร่วมชมกิจกรรม “ร้อยใจไทยภักดี 110 ปีสมเด็จย่า”  ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม  2553  เริ่มตั้งแต่เวลา  06.00 – 13.00…