กิจกรรมรับลมหนาว “ร้อยใจไทยภักดี 110 ปีสมเด็จย่า”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กิจกรรมรับลมหนาว “ร้อยใจไทยภักดี 110 ปีสมเด็จย่า”

                       ททท.สำนักงานเชียงราย   ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  และร่วมชมกิจกรรม “ร้อยใจไทยภักดี 110 ปีสมเด็จย่า”  ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม  2553  เริ่มตั้งแต่เวลา  06.00 – 13.00 น.  ณ  พระตำหนักดอยตุง  จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาเปตอง  การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ  และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาพิชิตดอยตุง นอกจากการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทแล้ว  ในปีนี้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วย

 

ร้อยใจไทยภักดี 108 ปีสมเด็จย่า

 

                    นางอัจฉริกา   มณีสิน ผู้อำนวยการ ททท.สนง.เชียงราย  กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่า   จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   และสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย  สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย   ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรม “ร้อยใจไทยภักดี 110 ปีสมเด็จย่า” ประจำปี 2553ขึ้น  ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม  2553  ณ พระตำหนักดอยตุง  จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยนานัปการ และเมื่อถึงวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  จึงได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ขึ้นในวันดังกล่าว  สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในปีนี้  ได้เปิดโอกาสให้เยาชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท  โดยจัดให้มีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.00 น.ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

.

                     1. การแข่งขันเปตอง โดยสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ  เป็นการนำผู้ที่ผ่านการแข่งขันจากทั่วประเทศทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ภาคละ 3 จังหวัด รวม 15 ทีม  แข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ณ  สนามเปตองพระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย  เริ่มแข่งขันกันตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น.   ผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   


                     2.การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ  โดยสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 06.00 เป็นต้นไป จากจุดเริ่มต้นปากทางขึ้นดอยตุงจนถึงเส้นชัยที่พระตำหนักดอยตุง
                           2.1 วิ่งฮาร์ฟมาราธอน   ระยะทาง 21 กม. ประเภทชาย/หญิง  สำหรับผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
                           2.2  วิ่งมินิมาราธอน    ระยะทาง 13.5 กม. ประเภทชาย/หญิง สำหรับผู้ชนะประเภทชาย จะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และผู้ชนะประเภทหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  

                    3. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพิชิตดอยตุง โดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย  เริ่มต้นการแข่งขันจากปากทางขึ้นดอยตุง  สิ้นสุดเส้นชัยที่พระตำหนักดอยตุง  ตั้งแต่เวลา 08.10 น.เป็นต้นไป   แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
                            3.1 ประเภท A ชาย  ระยะทาง 23 กม.
                            3.2 ประเภท B ชาย/หญิง  ระยะทาง 18 กม.
                            3.3 ประเภท C ชาย/หญิง  ระยะทาง 13 กม.

                      4. การแข่งขันกีฬาผู้พิการ เป็นการจัดส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ  รวมทั้งส่งเสริมสมรรถภาพ สุขภาพร่างกายของผู้พิการให้สูงขึ้น  พร้อมทั้งส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ผู้พิการด้วย

                      5. การประกวดวาดภาพ  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อประเทศชาติและชาวจังหวัดเชียงราย  จึงได้มีกำหนดจัดประกวดวาดภาพสมเด็จย่าขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2553 ณ พื้นที่ทรงงานบนดอยตุง เวลา 08.30 น. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อายุไม่เกิน 12 ปี, อายุไม่เกิน 18 ปี, อายุไม่เกิน 25 ปี และไม่จำกัดอายุ  โดยมีกำหนดตัดสินในวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง และมอบรางวัลในวันที่ 17 ตุลาคม 2553 ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย    ทั้งนี้จะมีการจัดแสดงผลงานที่ดอยตุง  เป็นเวลา 3 เดือน, ไร่แม่ฟ้าหลวง 3 เดือน, หอฝิ่นฯ 3 เดือน และกรุงเทพฯ 3 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

 

                      ผู้สนใจจากทั่วทุกภาค  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย (โทรศัพท์ 02-3197622)

สมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (โทรศัพท์ 02-2688313)

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย (โทรศัพท์  02-3162821)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย (โทรศัพท์ 053-600600)

.

ที่มา: www.tatnewsthai.org