หมู่บ้านเชลยไทย สมัยอยุธยา

หมู่บ้านเชลยไทย สมัยอยุธยา

 หมู่บ้านเชลยไทย สมัยอยุธยา บุก พิสูจน์หลักฐานใหม่ ฝีมือเชลยศึกช่างไทยวาดจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดมหาเตงดอจี เมืองสะกาย และสถูปที่ฝังพระอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรที่เมืองอมรปุระ จริงหรือไม่…     คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร รื้อฟื้นโครงการโบราณคดีสัญจร ค้นหาหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี…