เทศกาลเที่ยวทะเล หาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 10

เทศกาลเที่ยวทะเล หาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 10

เทศกาลเที่ยวทะเล หาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 10     หนึ่งทศวรรษผ่านไป เทศกาลแห่งนี้ยังคงอยู่ และจะคงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปอีกยาวนาน เทศกาลที่ว่านั้นคือเทศกาลเที่ยวทะเล หาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 10 ที่จังหวัดระยองนี่เอง ซึ่งเป็นการร่วมกันจัดขึ้นของกลุ่มก้อนองค์กรหลักอันแข็งแกร่งดังนี้…